17 Haziran 2007

Ödev 3 (RAMSAR SULAK ALANLAR YÖNETİMİ PLANLAMA YAKLAŞIMI)

Sulak alan Yönetim Planlamasının İşlevleri’ni yeniden düşündüğünüzde planlamanın güçlü ve eksik kalan yanlarını yazınız.

SULAKALAN YÖNETİM PLANLAMASININ İŞLEVLERİ,GÜÇLÜ-ZAYIF YÖNLERİ:

Sulakalan yönetim planlamasının ilk adımı alanı eksiksiz ve hatasız tanımlamak, bu tanıma göre bir yönetim planı geliştirmek olmalıdır zira bir içmesuyu havzasının yönetim planı ile bir turbalık alanın yönetim planları birbirinden tamamen farklı karakterdedir. Bu açıdan yönetim planlamasının işlevlerini değerlendirdiğimizde (1) Alan yönetimine ilişkin hedefleri belirlemek(2)hedeflere ulaşmak için gereken yönetimi belirlemek ve tanımlamak (3)özellikleri etkilemekte olan veya etkileme potansiyeli taşıyan faktörleri belirlemek(4)izlemeye ilişkin gerekleri belirlemek(5)çatışma çözmek (6)Etkili yönetim biçiminin sürmesini sağlamak, yönetim planının başarılı olabilmesi için uygulama öncesi ve uygulama sürecinde gerekli adımları özetlemektedir. Bu işlevler yönetim planlamasının en güçlü işlevleri olarak tanımlanabilir. İzleme işlevinde (4) ; kontrol mekanizmalarının tanımlanmasında ciddi bir çalışma yapılmalıdır, özellikle Yerel Halk, STK ve Kamu Kuruluşlarının ortak çalışmalarında sulakalandan kanunen sorumlu olan kişiler yanında bu alandan doğrudan etkilenen kişiler de kontrol ve izleme için oluşturulacak grupta paydaş olarak tanımlanmalıdır.

Sürdürebilir bir yönetim planı için (7)kaynak sağlamak önemlidir. Bu kaynağın ne şekilde sağlanacağını belirlemek, planın zaman kaybı olmaksızın uygulanması açısından gereklidir.

Yönetim planının uygulanmasında (8)Alanlar, Kurumlar ve ilgi gruplarının kendi içlerinde ve birbirleri arasında iletişim halinde olmalarını sağlamak
uyumlu bir çalışma için önemlidir.

Şeffaf ve güvenilir bir yönetim için (9)Yönetimin etkili ve verimli olduğunu göstermek işlevi de gereklidir. Sulakalan yönetim planı paydaşlarının planla ilgili her türlü bilgiye ulaşımı kolaylaştırılmalı ve hatta sorgulamaları ve takip etmeleri teşvik edilmelidir.

Avrupa Birliğinin Su Çerçeve Direktifinde belirtilen Entegre havza yönetimi perspektifinden değerlendirildiğinde (10) Yerel, ulusal ve uluslar arası politikalar ile uyumu garanti altına almak işlevi, aday ülke konumundaki Türkiye için önemlidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Popular Posts