17 Haziran 2007

Ödev 2 (SULAK ALANLAR İŞLEV VE DEĞERLERİ)

Belirlediğiniz sulakalanın doğrudan, dolaylı ve kullanım dışı işlevlerini belirtiniz.


TERKOS GÖLÜ iŞLEVLERİ:


EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİ'nden;


Etrafı 11 mildir. Biraz tuzluca berrak suyu vardır. Derin değildir. Tuzlu olmasının sebebi kışın Karadeniz dalgasının buraya girmesidir. Kışın bütün kuşlar burada kışlar. Bilhassa kaz, ördek, aket, karabatak, serhad, vezne boşaltan, kuğu, saka kuşu, balıkçıl, martı, yelve, yelkovan gibi kuşlar gölü süsler. Bu göl etrafında ki ahali tüfekle doğan, şahin, balaban, zağanos, çakır gibi kuşlarla nice yüz bin kaz avlarlar göldeki balıklardan yirmi okka gelen sazan, levrek, pisi, alekerde balığı, kaya, uskumru, azmarad, üskorpid, tekir balığı meşhurdur.


Doğrudan İşlevler:


Terkos gölü tüm Türkiye’deki şebeke suyuna ismini vermiş ilk içme suyu kaynağıdır. Göl, İstanbul su sistemi içinde Avrupa yakasının yaklaşık % 95’ini, tüm İstanbul’un su ihtiyacının ise yaklaşık % 40’ını karşılamakta olan en önemli su kaynaklarından biridir. Bu açıdan değerlendirildiğinde Terkos gölünün ilk ve en önemli işlevi İstanbul şehrinin su ihtiyacını karşılamasıdır.


Göl, zaman zaman kaçak yapılaşmanın olduğu tespit edilse de havza koruma alanları içinde olduğu için yapılaşmaya izin verilmemektedir. Havza koruma sınırlarına yakın bölgede yaşayan Balaban, Durusu, Celepköy, Örencik, Yazlık ve Karaburun köyleri halkı genel itibariyle tarımla uğraşmaktadır.


Terkos Gölü, İstanbul Metropolitan alanından uzakta, şehirleşmenin çok fazla olmadığı bir bölgede olduğu için şehir halkının gezi ve dinlenme ihtiyaçlarına da cevap vermektedir. Gölde kanoyla gezinti ya da hobi olarak balıkçılık faaliyetleri yapılmaktadır. Bu bakımdan gölün turizm alanı olarak işlevi önemlidir.


Evliya Çelebi''''nin seyahatnamesinde belirttiği gibi balık ve kuş türlerinin çeşitliliği biyolojik çeşitlilik açısından önemlidir. Önemli Kuş Alanları"ndan biri olan Terkos Gölü''''nde, balaban, küçük balaban, alaca balıkçıl, erguvani balıkçıl, gece balıkçılı, kocagöz, ak kanatlı sumru ve saz delicesinin kuluçkaya yattığı bilinmektedir.(Kaynak: WWF Türkiye Web sitesi)


Dolaylı İşlevler:


Terkos Gölünün çevresel fonksiyonları ve etkileri sadece gölün çevresiyle sınırlı olmayıp bütün İstanbul şehriyle ilintilidir. Gölün içme suyu kaynağı olarak varlığını uzun süre devam ettirmesi için havza koruma sınırları içinde doğal dengesinin bozulmaması ve gölün sürekli beslenerek ekosisteminin sürdürebilir bir durumda olması gerekmektedir. Bu açıdan göldeki su seviyesinin belirli bir seviyenin altına düşmesi şehre su sağlanmasına direkt etki edeceği gibi yeraltı su seviyesini ve hidrolojik döngüyü de etkileyecektir. İstanbul ölçeğinde bir şehrin su ihtiyacını karşılaması bakımından önemi yadsınamayacak Terkos gölünde barajların, su alma yapılarının, arıtma tesislerinin ve regülatörlerin bakımlarının yapılması, şehre planlı bir şekilde su verilmesi ve su terfi işletmelerinin düzenli ve hatasız çalıştırılması gölün dolaylı kullanım işlevlerine etki edecektir.


Kullanım Dışı İşlevleri:


Uzun vadede gölün tatlı su kaynağı olarak varlığını devam ettirebilmesi, içinde ve çevresinde yaşayan canlılar için yaşamsal önem arzetmektedir.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Popular Posts