17 Haziran 2007

Ödev 1 (SULAK ALANLAR İŞLEV VE DEĞERLERİ)

Bulunduğunuz bölgeden bir sulakalan belirleyiniz. Sulakalanın kimlik kartını doldurunuz.


Sulakalanın adı: TERKOS GÖLÜ
Yüzölçümü:

Gölün Alanı: 41715509 m2, Havzanın Bütün Alanı: 736893060 m2

Kaynak : İSKİ Harita İşleri Müdürlüğü

İçinde bulunduğu ilçe/il/bölge
İstanbul Çatalca İlçesi sınırları içindedir.
Sulakalan, bataklık, turbalık, taşkın düzlüğü, nehir, göl, tuzla, mangrov, deniz çayırı yatağı, mercanlar, deniz kıyısı alanı, atık su arıtım gölcüğü, rezervuar tanımlarından hangisini/ hangilerini kapsamaktadır?Terkos gölü, İstanbul''un en önemli içme suyu kaynaklarından biridir. İstanbul su sistemi içinde Avrupa yakasının yaklaşık % 95’ini, tüm İstanbul’un su ihtiyacının ise yaklaşık % 40’ını karşılayan göl, öncelikli olarak "rezervuar" olarak tanımlanabilir.
Sulakalan ile bağlantılı olan akarsu /göl/ deniz:Terkos Gölü, Istıranca çayı tarafından beslenmektedir. Karadeniz ile göl arasındaki mesafe de çok azdır, bu açıdan gölün içme suyu vasfını yitirme tehlikesi de geçtiğimiz yıllarda gündeme gelmiştir. İlgili kurumlar yaptığı çalışmalar ile bu tehlikeyi ortadan kaldırmıştır.
Sulakalanda yapılan başlıca ekonomik faaliyetler:İstanbul ilinin su ihtiyacının karşılanması, Turizm (Kano, trekkking, kampçılık, piknik), Balıkçılık, Tarım, Avcılık
Sulakalandan faydalanan ilgi grupları:Tüm istanbul halkı
Sulakalanın bölge ekonomisine katkısı:Göl havzası içinde zaman zaman kaçak yapılaşma görülse de havza koruma alanları içinde olduğu için yapılaşmaya izin verilmemektedir. Havza koruma sınırlarına yakın bölgede yaşayan Balaban, Durusu, Celepköy, Örencik, Yazlık, Karaburun köylerinde yaşayan halk genel itibariyle tarımla uğraşmaktadır.
Sulakalanın herhangi bir koruma statüsü bulunuyor mu? (Milli Park, Ramsar alanı gibi)Ramsar Sözleşme listesine uluslararası öneme sahip 135 sulak alanımızdan 12 tanesi girmiştir. Terkos gölü bu 12 alandan biri değildir.
Alanda yapılanmış bir Sulakalan Komisyonu mevcut mu?Sulakalan Komisyonu mevcut değildir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Popular Posts