09 Mart 2007

KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ 2040 SENARYOSU 1

TEMİZ GÖL TEMİZ DENİZ


Boyutlar

Ekonomik, Demografik, Çevresel, Yönetim, Toplumsal/Kültürel

Belirleyici Etkenler

Bireysel ve kurumsal gelirler / maliyetler

Küçükçekmece gölü etrafında yapılaşmanın artması ve buna paralel nüfus artışı
Güney Küçükçekmece alanında İSKİ tarafından yapımı planlanan arıtma tesisinin hayata geçirildiği durum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İlçe Belediyesi, İlgili Bakanlıklar, Kurullar bu alanın yönetiminden sorumlu kurumlar

Rekreasyon alanları

İstanbul ‘un 2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilmesi, bu seçimde kullanılan 4 elementin (hava, su, ateş, toprak) kenti teması

Dünya Su Forumunun 2009 yılında İstanbul’da düzenlenecek olması

Senaryo Gelişimi

Planlı Kentleşme ---- Göle ve Denize Atıksu girişinin engellenmesi, yeterli ve gelişmiş bir altyapı şebekesi tesisi --- Göldeki ve Denizdeki su kalitesinin artması ---- Gölün ve Çevresinin Turizm alanı olarak değerlendirilmesi ve ekonomik getirisi

Korunmuş-Doğal sit niteliğini yitirmemiş çevre ----Çevre ve insan odaklı bir yaşam alanı Göldeki ve Denizdeki su kalitesinin artması


Park Bahçe vb. alanların sulanmasında arıtılmış suların kullanılmasından sağlanan tasarruf

Mahalle bazında kurumlarca sağlanan kaliteli hizmetin artması---- Sosyal Tesis ve Rekreasyon alanlarının yaratılması

Avrupa Standartlarında metropol niteliğine ulaşma ve kültür başkenti sıfatına yakışır bir İstanbul

Su Kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalardaki hassasiyetin Su Forumu vasıtasıyla dünyaya duyurulması

Toplum Sağlığına Göl kaynaklı tehditlerin olmaması

Sonuç

TEMİZ DENİZ TEMİZ GÖL

SENARYO DİYAGRAMI
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Popular Posts