09 Mart 2007

KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ 2040 SENARYOSU 2

GÖLDEN BALÇIĞA

Boyutlar

Ekonomik, Demografik, Çevresel, Yönetim, Toplumsal/Kültürel

Belirleyici Etkenler

Bireysel ve kurumsal gelirler / maliyetler

Küçükçekmece gölü etrafında yapılaşmanın artması ve buna paralel nüfus artışı
Güney Küçükçekmece alanında İSKİ tarafından yapımı planlanan arıtma tesisinin hayata geçirilmediği durum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İlçe Belediyesi, İlgili Bakanlıklar, Kurullar bu alanın yönetiminden sorumlu kurumlar

Rekreasyon alanları

İstanbul ‘un 2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilmesi, bu seçimde kullanılan 4 elementin (hava, su, ateş, toprak) kenti teması

Dünya Su Forumunun 2009 yılında İstanbul’da düzenlenecek olması

Senaryo Gelişimi

Çarpık Kentleşme--- Yoğun Yapılaşmayla beraber göle yoğun atıksu girişi---Gölde ve Denizde Kirlilik---Temizlik maliyetlerindeki artış

Planlanan altyapı imalat ve yatırımlarının işlevsizleşmesi ve yeniden projeksiyonuna gerek duyulması---Atıksuyun direkt denize ve göle deşarjı---Gölde ve Denizde Kirlilik---Daha önceki yıllarda İçmesuyu havzası olarak kullanılan Küçükçekmece Gölünün Haliç’in eski haline dönme tehlikesi

İstanbul’un uluslararası imajına zarar verecek görüntülerin ortaya çıkması---Gölün ve Denizin korunmasına yönelik çalışmaların kurumlar arası iletişim sorunları nedeniyle hayata geçirilememesi---Bölgeden Turizm geliri sağlanamaması

Lagunun kaderine terk edilmesi---Salgın Hastalık Tehdidi

Sonuç

KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜNÜN BALÇIĞA DÖNÜŞMESİ


SENARYO DİYAGRAMIHiç yorum yok:

Yorum Gönder

Popular Posts